Pomiń nawigację

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 4 września 2023 r.
2. Dzień Edukacji Narodowej 14 października (sobota) 2023 r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2023 r.
4. Klasyfikacja śródroczna 5 lutego 2024 r.
5. Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
7. Egzamin ósmoklasisty 14,15,16 maja 2024 r.
8. Boże Ciało 30 maja 2024 r.
9. Klasyfikacja końcoworoczna do 17 czerwca 2024 r.
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne: 13.10.2023 r., 02.11.-03.11.2023 r., 22.12.2023 r. (piątek), 29-30.04.2024r. (poniedziałek i wtorek), 02.05.2024 r. (czwartek), 31.05.2024 r. (piątek).