Pomiń nawigację

Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie na posiedzeniu w dniu 14 września 2023 roku wybrała ofertę firmy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW".

Numery polis oraz dane kontaktowe zamieszczamy w załączniku.

Poniżej znajduje się oferta oraz oświadczenie do pobrania.