Pomiń nawigację

Standardy ochrony małoletnich - prezentacja

Gdzie szukać pomocy przed krzywdzeniem

W przypadku gdy:

doświadczyłeś krzywdzenia ze strony rówieśników lub innych uczniów lub byłeś świadkiem zachowania przemocowego, poinformuj o tym: wychowawcę lub psychologa lub pedagoga lub dyrektora.

Osoba, do której trafi zgłoszenie podejmie działania:

  1. przewidziane w regulacjach szkolnych – Polityce ochrony małoletnich, które zapewnią Ci i innym bezpieczeństwo oraz zapobiegną dalszym niedozwolonym zachowaniom
  2. przewidziane przepisami prawa jak:
  • powiadomienie Sądu,
  • powiadomienie Prokuratury, Policji


W przypadku gdy:

doświadczyłeś krzywdzenia ze strony dorosłego, również rodzica, nauczyciela, lub byłeś świadkiem przemocy, poinformuj o tym: wychowawcę lub nauczyciela lub psychologa lub pedagoga lub dyrektora (inną osobę niż ta, która stosowała przemoc).

Osoba, do której trafi zgłoszenie podejmie działania:

  1. przewidziane w regulacjach szkolnych – Polityce ochrony małoletnich, które zapewnią Ci i innym bezpieczeństwo oraz zapobiegną dalszym niedozwolonym zachowaniom
  2. przewidziane przepisami prawa jak:
  • powiadomienie Sądu,
  • powiadomienie Prokuratury, Policji.
  • powiadomienie ośrodka pomocy społecznej.
  • wszczęcie Procedury Niebieskiej Karty


Poniżej znajdziesz wykaz numerów telefonów, pod którymi również znajdziesz wsparcie:

116 111 – dostępny 24h/7 dni – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

800 120 002 – dostępny 24h/7 dni – Ogólnopolskie Pogotowie Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

112 - umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego niebieskalinia@niebieskalinia.info