Pomiń nawigację

Niepytany numerek

Magdalena Ćwiekowska

Ikona kalendarza

Sept. 30, 2023

Z inicjatywy samorządu uczniowskiego od października w naszej szkole powraca akcja „ Niepytany numerek”. Dotyczy ona uczniów klas IV-VII. Ilość „niepytanych numerków” jest wyznaczona przez ilość uczniów najliczniejszej klasy wśród klas IV-VII. Wybór „niepytanego numerka’’ dokonuje się poprzez losowanie. „Niepytany numerek’’ obejmuje zwolnienie z oceniania bieżącego (wypowiedzi ustne, kartkówki wcześniej niezapowiedziane przez nauczyciela). Wylosowany numerek nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć lekcyjnych (np. obowiązek posiadania zadania domowego, przeczytania lektury itp.). „Niepytany numerek’’ nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych i sprawdzianów. O wylosowaniu „niepytanego numerka’’ informuje uczniów przewodniczący RSU zawieszając go na tablicy informacyjnej rano przed lekcjami.

7 to niepytany numerek we wtorek, 3 października!