Pomiń nawigację

Matematyczne stacje zadaniowe

Ikona kalendarza

Nov. 10, 2023

W dniu 09.11.2023 r. w klasie 7a na matematyce odbyła się lekcja prowadzona metodą stacji zadaniowych. Jest to jedna z ciekawszych metod aktywizujących, która polega na zmienności zadań, sposobu ich wykonania oraz na dosłownej zmianie miejsca pracy. Uczniowie pracują na przygotowanych wcześniej stanowiskach, zawierających zadania z określonej partii materiału. Uczeń postrzega tę metodę jako zabawę, a dla nauczyciela jest ona okazją do obserwowania swojej klasy, lepszego poznania poszczególnych uczniów, ich możliwości, preferencji, osobowości i chęci lub niechęci współdziałania w grupie. Praca tą metodą kształci w uczniach poczucie odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

Tematem zajęć były obliczenia procentowe. Młodzież pracowała w dwuosobowych grupach. Zadania zostały podzielone na 10 stacji. Na każdej stacji uczniowie mieli do wykonania jedno zadanie. Zadania zostały dostosowane do poziomu i możliwości wszystkich dzieci w grupie. Były zadania łatwiejsze i trudniejsze. Każda grupa zaczynała od innej stacji zadaniowej. Wybrana odpowiedź prowadziła do kolejnej stacji. Jednak tylko poprawne odpowiedzi przeprowadzą parę przez wszystkie stacje. Zły wybór powodował powrót do zadania już rozwiązanego. Wszystkie stacje były obowiązkowe.

Grupy rywalizując chciały jak najszybciej dojść do METY.

Największą nagrodą za wysiłek włożony w przygotowanie takiej lekcji jest uśmiech i radość ucznia oraz - co ciekawe – dobre wyniki ze sprawdzianu.