Pomiń nawigację

Bliskie spotkania z przyszłymi szkołami - Dzień Absolwenta

Ikona kalendarza

May 10, 2024

Na zaproszenie Pani Dyrektor odpowiedziała spora grupa naszych Absolwentów. Byli Uczniowie Szkoły w Turawie zjawili się, by swoim młodszym Kolegom opowiedzieć o liceach, technikach i szkołach branżowych, a także podzielić się spostrzeżeniami na temat podejścia do zdobywania wiedzy.

Koniec szkoły to konieczność dokonania wyboru, który zadecyduje o dalszych losach, karierze i osobistym szczęściu młodego człowieka. Dorośli starają się pomagać w wyborach, niemniej ostateczna decyzja zależy od samego zainteresowanego. Wśród wielu działań doradczych, w tym roku szkolnym znalazł się - zaproponowany przez Panią Dyrektor - Dzień Absolwenta: spotkanie uczniów klasy szóstej i siódmej z byłymi uczniami naszej Szkoły, którzy obecnie chłoną wiedzę i umiejętności w szkołach opolskich. Licealiści ciekawie opowiadali o swoich placówkach, profilach, specjalnościach, o różnych przedmiotach szkolnych i ich specyfice, a także o praktykach zawodowych - tych oficjalnych i tych organizowanych we własnym zakresie.

Nasi Uczniowie słuchali z zaciekawieniem, ale nie mieli pytań - być może ich starsi koledzy wyczerpali temat. W kolejnym roku szkolnym z pewnością pojawią się kwestie wymagające wyjaśnienia, miejmy nadzieję, że pojawią się okazje do zadawania pytań.