Pomiń nawigację

Zapisy do klasy I PSP w Turawie

Aneta Barłóg

Ikona kalendarza

Feb. 13, 2024

W oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Turawa nr OR.0050.10.2024 z dn. 23 stycznia 2024 roku,
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie zaprasza
rodziców / prawnych opiekunów do zapisywania uczniów
zamieszkałych w obwodzie szkoły
do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły
w dniach od 19 lutego do 1 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Prosimy o wypełnienie dokumentów dostępnych pod linkiem: Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 lub w sekretariacie szkoły.