Pomiń nawigację

Uwaga, konkurs! Słuchawki za portret! Pitagoras, Tales, a może ktoś inny.

Ikona kalendarza

Feb. 5, 2024

Zapraszam chętnych uczniów klas 4 - 8 do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia portretu dowolnego uczonego, który w czasie swojego życia zajmował się matematyką.
 2. Prace konkursowe uczniów:
  1. powinny być przygotowane w formacie nie większym niż A3,
  2. mogą być przygotowane dowolną techniką plastyczną,
  3. na pierwszej stronie powinny być zapisane imię i nazwisko portretowanego uczonego wraz z informacją o latach, w których żył,
  4. nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 3. Każdy uczeń może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

  Chętnych uczniów zapraszam do udziału. Wszystkie prace muszą być przekazane do koordynatora konkursu – Pani Izabeli Szymaniec do dnia 8 marca 2024 r.