Pomiń nawigację

Trening Umiejętności Społecznych

Korina Warzecha

Ikona kalendarza

Dec. 1, 2023

U nas w szkole cyklicznie odbywają się zajęcia TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z dziećmi. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Poprzez zabawę uczniowie m.in. nabywają umiejętności słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawania pytań, nazywania i okazywania emocji, reagowania na postawy negatywne innych osób.

Zajęcia prowadzone są przez szkolnego pedagoga i psychologa w trzech grupach.